Ban giám hiệu

Ban Giám hiệu trường Đại học Thành Đô:

Hiệu trưởng
TS. Ngô Xuân Hà

 Phó Hiệu trưởng
GS.TSKH.BS. Phùng Đắc Cam

Phó Hiệu trưởng
        PGS.TS. Đào Văn Tân     

Phó Hiệu trưởng
TS. Ngô Thị Kim Dung

Phó Hiệu trưởng
TS. Phan Thị Thanh Thảo

Phó Hiệu trưởng
ThS. Phạm Mạnh Hải
Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
solidworks
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
chuyen hang trung quoc ve viet nam
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1