Sự kiện

08:44 07/06/2017
Cùng với sự phát triển không ngừng của các đội, nhóm tại trường Đại học Thành Đô trong những năm vừa qua và thực hiện một trong những phương châm đào tạo của nhà trường “học tập gắn với thể thao, giải trí và các hoạt động xã hội”, chiều ngày 1/6/2017 tại Hội ..
Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
solidworks
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Trường Nakanihon, Nhật Bản
Bana hill
Nakaniho Nhật Bản
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1