Thông báo

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp 2017

11:31 05/06/2017

Thực hiện kế hoạch Đào tạo, Trường Đại học Thành Đô tổ chức Lễ bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp đợt I năm 2017 cho sinh viên các lớp ĐH K5, ĐHLT K7, CĐ K11, CĐN K8.

Thời gian: từ 8h00 ngày 15 tháng 6 năm 2016. Địa điểm: Hội trường lớn, tầng 8 nhà C.

Thành phần tham dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp gồm:

Chủ tịch HĐQT; Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; Trưởng, Phó các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Trường; BCH Công đoàn; BCH Đoàn TN Nhà trường; Giáo viên giảng dạy các lớp ĐH K5, ĐH LT K7, CĐ K11, CĐN K8; Toàn thể sinh viên tốt nghiệp được trao bằng năm 2017; Sinh viên các khóa hiện đang học tại Trường tình nguyện tham dự; Khách mời.

Yêu cầu mọi thành viên đến dự đông đủ và đúng giờ.

Để đảm bảo việc trao nhận bằng trật tự và không nhầm lẫn, yêu cầu:

-  Sinh viên được tốt nghiệp có nhu cầu nhận Bằng trong ngày bế giảng cần đăng ký nhận bằng với Giáo vụ Khoa, chậm nhất là 15h00 ngày 12/6/2017.  Giáo vụ Khoa chuyển danh sách SV đăng ký đến Phòng Đào tạo để chuẩn bị Bằng và Chứng chỉ theo danh sách.

 - Tại ngày lễ : 15/6/2017:

   + Những SV đã đăng ký nhận bằng: thuê nhận lễ phục tại Phòng TC-HC trong ngày 14/6 và  trước 7h00 ngày 15/6/2017; tại Hội trường tầng 8 nhà C ngồi tập trung theo lớp, Khoa.

   + Khi nhận Bằng tốt nghiệp: lần lượt sinh viên (theo danh sách)  lên nhận bằng.

      Những trường hợp sau đây không được nhận bằng trực tiếp tại Lễ bế giảng:

1.Những sinh viên không đăng ký đến lấy bằng tại Lễ bế giảng và những sinh viên khóa cũ tốt nghiệp cùng năm 2017.

2. Những sinh viên còn nợ sách/giáo trình của Trung tâm Thông tin - Thư viện, hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ, Đoàn phí tại văn phòng Đoàn trường.

3. Các trường hợp đến nhận thay người khác.

Những trường hợp không được nhận bằng tại Lễ bế giảng, sẽ nhận bằng tại phòng Đào tạo vào các buổi chiều thứ 6 hàng tuần (trừ  ngày Lễ, Tết), kể từ ngày 15/7/2017. Người đến nhận Bằng, phải xuất trình giấy CMND, thẻ sinh viên, đã hoàn nợ Thư viện và xác nhận hoàn thiện hồ sơ Đoàn TN Nhà Trường. Trường hợp người đến nhận bằng thay người khác, phải xuất trình Giấy ủy quyền, trong đó ghi rõ lý do ủy quyền, số CMND của người ủy quyền và người được ủy quyền, có xác nhận của Chính quyền địa phương nơi thường trú.

Yêu cầu Trưởng, Phó Khoa, đơn vị thông báo cho CBGV và  sinh viên tham gia Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp thực hiện theo Thông báo này.

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1