Thông báo

Lịch thi học kỳ VII Đại học Khóa 7

07:50 01/06/2018
Môn học Lớp học phần Thời gian thi Phòng thi  STT Theo phòng thi Ghi chú
Ngày Giờ
Kiến trúc máy tính D101 K9 27/06/2018 08h00 Phòng TN tầng 4 nhà B 1-35  
09h00 36-69  
Luật Du lịch D108 + D111 + D1115 K8 25/06/2018 09h30 608 C 22  
Marketing căn bản D108 + D111 + D1115 K8 27/06/2018 09h30 610 C 22  
Kế toán hành chính sự nghiệp DH QTVP K7+ 8 25/06/2018 08h00 601 C 17  
Luật hành chính DH QTVP K7+ 8 29/06/2018 08h00 601 C 18  
Kinh doanh xuất nhập khẩu DH QTVP K7 + DH QTKD K7+8 27/06/2018 08h00 601 C 34  
Nghiệp vụ thư ký DH QTVP K7+ 8 01/08/2018 08h00 601 C 19  
Giao tiếp văn phòng DH QTVP K7+ 8 03/08/2018 08h00 601 C 18  
Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ DH QTVP K7+ 8 06/082018 08h00 602 C 12  
Văn bản học DH QTVP K7+ 8 08/08/2018 08h00 601 C 16  
Tổ chức lao động khoa học và trang thiết bị văn phòng DH QTVP K7+ 8 10/08/2018 08h00 606 C 13  
Kế toán quản trị DH KT K7 25/06/2018 08h00 603 C 25  
Kế toán máy DH KT K7 27/06/2018 08h00 Phòng TH máy tính tầng 4 nhà B 26  
Kế toán quốc tế DH KT K7 29/06/2018 08h00 602 C 27  
Kiểm toán báo cáo tài chính DH KT K7 01/08/2018 08h00 602 C 25  
Đề án môn chuyên ngành kế toán DH KT K7 03/08/2018 08h00 602 C 27  
Kế toán ngân hàng thương mại DH KT K7 06/08/2018 08h00 601 C 28  
Phân tích hoạt động kinh doanh DH KT K7 08/08/2018 08h00 601 C 26  
Phân tích báo cáo tài chính DH KT K7 10/08/2018 08h00 606 C 29  
Kế toán thuế DH KT K7 30/07/2018 09h30 601 C 28  
Tài chính doanh nghiệp DH QTKD K7+ 8 25/06/2018 08h00 601C 25  
Kinh tế quốc tế DH QTKD K7+ 8 01/08/2018 08h00 603 C 24  
Quản trị Marketing DH QTKD K7+ 8 03/08/2018 08h00 603 C 24  
Quản trị hoạt động thương mại DH QTKD K7+ 8 06/08/2018 08h00 602 C 25  
Kế toán doanh nghiệp DH QTKD K7 29/06/2018 08h00 601 C 17  
Quản trị chiến lược DH QTKD K7+ 8 08/082018 08h00 603 C 26  
Công nghệ phần mềm DH CNTT K7 25/06/2018 08h00 Phòng TH tầng 4 nhà B 23  
Công nghệ đa phương tiện DH CNTT K7 27/06/2018 08h00 Phòng TH tầng 4 nhà B 24  
Kỹ thuật vi xử lý DH CNTT K7 08/08/2018 08h00 Phòng TH tầng 3 Nhà B 25  
Phương  pháp tối ưu DH CNTT K7 29/06/2018 08h00 603 C 25  
Xử lý ảnh DH CNTT K7 01/08/2018 08h00 Phòng TH tầng 4 nhà B 24  
An toàn và bảo mật thông tin DH CNTT K7 03/08/2018 08h00 604 C 24  
Thực tập khung gầm ô tô DH Ô TÔ K7 06/08/2018 08h00 Phòng TH Ô tô tầng 1 nhà B 17  
Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô DH Ô TÔ K7 01/08/2018 08h00 602C 17  
Kỹ thuật lắp ráp ô tô  DH Ô TÔ K7 27/06/2018 08h00 602 C 17  
Thí nghiệm ô tô DH Ô TÔ K7 29/06/2018 08h00 603 C 17  
Thực tập hệ thống Điện động cơ DH Ô TÔ K7 08/08/2018 08h00 Phòng TH Ô tô tầng 1 nhà B 17  
Thực tập hệ thống Điện thân xe DH Ô TÔ K7 10/08/2018 08h00 Phòng TH Ô tô tầng 1 nhà B 17  
Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô DH Ô TÔ K7 25/06/2018 08h00 601 C 17  
Đồ án môn học sửa chữa ô tô DH Ô TÔ K7 30/07/2018 09h30 Phòng TH Ô tô tầng 1 nhà B 17  
Lý thuyết - Tính toán kết cấu ô tô DH Ô TÔ K7 03/08/2018 08h00 601 C 17  
Đạo đức hành nghề dược ĐH Dược 1 - K7 25/06/2018 08h00 605 C 1-35  
608 C 36-70  
ĐH Dược 2 - K7 25/06/2018 08h00 607 C 1-35  
610 C 36-70  
Dược học cổ truyền ĐH Dược 1 - K7 27/06/2018 08h00 605 C 1-34  
608 C 35-69  
ĐH Dược 2 - K7 27/06/2018 08h00 607 C 1-35  
610 C 36-70  
Bào chế 1 ĐH Dược 1 - K7 29/06/2018 08h00 605 C 1-34  
608 C 35-69  
ĐH Dược 2 - K7 29/06/2018 08h00 607 C 1-35  
610 C 36-70  
Dược lý 1 ĐH Dược 1 - K7 08/08/2018 08h00 605 C 1-34  
608 C 35-69  
ĐH Dược 2 - K7 08/08/2018 08h00 607 C 1-35  
610 C 36-70  
Bệnh học ĐH Dược 1 - K7 01/08/2018 08h00 605 C 1-34  
608 C 35-69  
ĐH Dược 2 - K7 01/08/2018 08h00 607 C 1-35  
610 C 36-70  
Tin học ứng dụng ĐH Dược 1 - K7 03/08/2018 08h00 605 C 1-34  
608 C 35-69  
ĐH Dược 2 - K7 03/08/2018 08h00 607 C 1-35  
610 C 36-70  
Dược dịch tễ ĐH Dược 1 - K7 06/08/2018 08h00 605 C 1-34  
608 C 35-69  
ĐH Dược 2 - K7 06/08/2018 08h00 607 C 1-35  
610 C 36-70  
Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1