Thông báo

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo thời gian thu học phí

14:02 22/11/2017

 

STT

Lớp

Khóa

Kỳ học

         Thời gian thu

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

1.

D216B

K8

Kỳ 3

04/12/2017

25/12/2017

2.

D216A

K8

Kỳ 4

3.

D216B

K9

Kỳ 2

4.

C16D, C16E,C16G

K14

Kỳ 2

5.

C16H, C16K, C16M

K14

Kỳ 2

18/12/2017

09/01/2018

Để thuận tiện cho sinh viên đang theo học tại trường, kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2017 sinh viên sử dụng thẻ ATM E-Partner do Ngân hàng Vietinbank đã cấp để nộp học phí trực tuyến tại website của Nhà trường. Các khoản học phí nộp trực tuyến gồm: học phí/kỳ, học cải thiện, học lại.

Các khoản phải nộp khác (nếu có), sinh viên nộp trực tiếp tại Quầy số 7 (Bộ phận hỗ trợ sinh viên).

Lưu ý: - Sinh viên có học phần học lại, học cải thiện trong kỳ học này phải đăng ký học lại tại Quầy số 4 (Bộ phận hỗ trợ sinh viên) trước thời gian bắt đầu thu học phí trên.

          - Phòng TC - KT chỉ giải quyết đổi hóa đơn tài chính cho sinh viên tại quầy số 7 (Bộ phận hỗ trợ sinh viên) trong vòng 10 ngày kể từ ngày đóng học phí trực tuyến thành công.

 

 

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
solidworks
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Trường Nakanihon, Nhật Bản
Bana hill
Nakaniho Nhật Bản
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1