Thông báo

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo thời gian thu học phí

14:02 22/11/2017

STT

Nội dung

Khóa

Kỳ học

         Thời gian thu

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

1

Đại học chính quy

Khóa 8

Kỳ 5

09/04/2018

09/05/2018

2

Lớp D16A; D16B; D16C

Khóa 9

Kỳ 3

16/04/2018

14/05/2018

3

Đại học Dược chính quy

Khóa 6

Kỳ 9

15/01/2018

29/01/2018

4

Đại học chính quy

Khóa 7

Kỳ 7

26/02/2018

23/03/2018

5

Lớp D16A, D16B, D16C, D16D

Khóa 8

Kỳ 4

26/02/2018

23/03/2018

6

Lớp D216A

Khóa 9

Kỳ 3

15/01/2018

09/03/2018

7

Lớp D216D; D216E

Khóa 9

Kỳ 2

15/01/2018

09/03/2018

8

Lớp D16D; D16E; D16G; D16H; D16K; D16M; D16N; D16O; D16Q

Khóa 9

Kỳ 2

26/02/2018

23/03/2018

9

Lớp C16A; C16B; C16C

Khóa 14

Kỳ 3

26/03/2018

20/04/2018

Sinh viên sử dụng thẻ ATM E-Partner do Ngân hàng Vietinbank đã cấp để nộp Học phí tiền trực tuyến tại website của Nhà trường.

Sinh viên có nhu cầu đổi hóa đơn tài chính đăng ký đổi tại Phòng Tài chính - Kế toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày đóng học phí trực tuyến thành công.

Sinh viên có học phần học lại, học cải thiện, mở lớp riêng trong kỳ học như thông báo này phải đăng ký tại Quầy số 7. Các khoản học lại, học cải thiện, mở lớp riêng và các khoản phải nộp khác (nếu có), sinh viên nộp tiền trực tiếp tại Quầy số 7.

 Nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời gian quy định trên sẽ cấm thi và phải học lại các môn học của kỳ thông báo này.

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
solidworks
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
chuyen hang trung quoc ve viet nam
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1