Thông báo

Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội thảo

08:14 20/04/2016

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO

SINH VIÊN THÀNH ĐÔ SĂN VIỆC LÀM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

One right hire … One right career

  1. Thời gian: 9.00 – 11.00 thứ 5, ngày 10.3.2016
  2. Địa điểm: Hội trường lớn – Nhà C
  3. Đối tượng: Toàn bộ sinh viên năm thứ 3, sinh viên năm thứ 4 Đại học Thành Đô

      4. Giới thiệu tóm tắt nội dung

Sinh viên Đại học Thành Đô sẽ có cơ hội được:

  • Lắng nghe chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm với Mr Lonie Le, cựu chuyên gia của Tập đoàn Microsoft về việc làm trong thời kỳ hội nhập;
  • Đăng ký tham gia phỏng vấn để được tập huấn và “săn” được 04 vị trí việc làm trong DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM của Mr Lonie Le.
Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
solidworks
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Trường Nakanihon, Nhật Bản
Bana hill
Nakaniho Nhật Bản
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1