Thông báo

Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ VI đại học khóa 7 (Kỳ 2-2017)

16:26 11/04/2018
Môn học Lớp học phần Thời gian thi Phòng thi  STT Theo phòng thi Ghi chú
  Ngày Giờ
Cung cấp điện DHKTD1K7 12/04/2018 08h00 605 C 3  
Lý thuyết mạch tín hiệu ĐHĐT K7 13/04/2018 09h45 605 C 10  
Điều khiển lập trình (PLC) DHKTD1K7+DHTDH1K7 12/04/2018 09h45 phòng TH PLC 5  
Tin học ứng dụng 1 DHKTD1K7+DHTDH1K7 13/04/2018 08h00 phòng TH máy tính tầng 3 nhà B 6  
Truyền động điện DHKTD1K7+DHTDH1K7 12/04/2018 13h00 605 C 2  
Mạng truyền thông công nghiệp DHKTD1K7+DHTDH1K7 12/04/2018 14h45 605 C 3  
Lập trình hướng đối tượng DHTIN1K7 12/04/2018 13h00 phòng máy tầng 4 nhà B 2  
Lập trình Windows NC DHTIN1K7 12/04/2018 14h45 phòng máy tầng 4 nhà B 12  
Phân tích thiết kế HTTT DHTIN1K7 12/04/2018 08h00 605 C 7 lt
Phân tích TKHĐT với UML DHTIN1K7 13/04/2018 08h00 phòng thi TN tầng 4 nhà B 5 Trắc nghiệm
Thiết kế trang Web DHTIN1K7 13/04/2018 09h45 phòng máy tầng 4 nhà B 9  
Tiếng Anh CN DHTIN1K7 12/04/2018 09h45 605 C 7  
Lập trình mobile DHTIN1K7 13/04/2018 09h45 phòng máy tầng 4 nhà B 1  
Độc chất học DHD1K7+DHD2K7 12/04/2018 08h00 702 C 46  
Dược động học DHD1K7+DHD2K7 12/04/2018 09h45 608 C 27  
Dược lâm sàng DHD1K7+DHD2K7 12/04/2018 13h00 605 C 11  
Dược liệu 2 DHD1K7+DHD2K7 12/04/2018 14h45 608 C 29  
Pháp chế dược DHD1K7+DHD2K7 13/04/2018 08h00 605 C 38  
Hóa dược 2 DHD1K7+DHD2K7 13/04/2018 09h45 501 B 10  
Kế toán HCSN DHKT1K7 12/04/2018 08h00 605 C 1  
Kế toán tài chính 2 DHKT1K7 12/04/2018 09h45 605 C 3  
Lý thuyết kiểm toán DHKT1K7 12/04/2018 13h00 605 C 2  
Thanh toán TDQT DHKT1K7 12/04/2018 14h45 605 C 3  
Thị trường chứng khoán DHKT1K7 13/04/2018 09h45 606 C 9  
Tin học văn phòng nâng cao DHKT1K7 13/04/2018 13h00 phòng máy tầng 4 nhà B 23  
Nghiệp vụ ngân hàngTM DHKT1K7 13/04/2018 08h00 606 C 14  
Cấu tạo khung gầm ô tô DHOTO1K7 12/04/2018 09h45 605 C 2  
Thực tập động cơ đốt trong II DHOTO1K7 13/04/2018 08h00 Phòng thực hành ô tô tầng 1 nhà c 1  
Kinh tế phát triển DHQTKD1K7+ DHQTVP1 K7 12/04/2018 08h00 605 C 1  
Phân tích HĐKD DHQTVP1K7+DHQTKD1K7 12/04/2018 09h45 605 C 6  
Quản trị thông tin DHQTKD1K7+ DHQTVP1 K7 12/04/2018 13h00 605 C 1  
Quản trị văn phòng DHQTKD1K7+ DHQTVP1 K7 12/04/2018 14h45 605 C 2  
Thống kê doanh nghiệp DHQTKD1K7+ DHQTVP1 K7 13/04/2018 08h00 606 C 3  
Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình ĐH TĐH K6 13/04/2018 08h00 Phòng thực hành máy tầng 3 nhà B 5  
Tiếng anh chuyên ngành truyền thông ĐHĐT K7 12/04/2018 09h45 605 C 5
 
Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
solidworks
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
chuyen hang trung quoc ve viet nam
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1