Thông báo

Thông báo mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm tháng 6 năm 2018

15:15 06/06/2018

Căn cứ Thông báo số 47/TB-VNCSP ngày 01/6/2018 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Thành Đô phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiêp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng như sau:

1. Đối tượng bồi dưỡng

  • Cán bộ, Giảng viên, nhân viên của Trường Đại học Thành Đô chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

  • Những người có trình độ đại học trở lên, có nguyện vọng trở thành giảng viên Trường Đại học Thành Đô hoặc các trường đại học, cao đẳng.

2. Thời gian

  • Nộp hồ sơ: từ ngày 07/6/2018 - 25/6/2018
  • Thời gian học: các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Khai giảng: 30/6/2018

3. Học phí: 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng/1 học viên).

4. Địa điểm học: tại Trường Đại học Thành Đô

5. Nội dung chương trình

 - Theo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng ban hành theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 - Kết thúc khóa học, những học viên đạt yêu cầu được Trường Đại học sư phạm Hà Nội cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng” đáp ứng đúng trình độ chuẩn được đào tạo của Nhà giáo theo Điều 77 và Điều 79 Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 quy định và Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

6. Hồ sơ:

  • Phiếu đăng ký học (mẫu kèm theo)
  • Bản sao Giấy khai sinh có công chứng
  • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc Thạc sĩ có công chứng
  • Địa điểm nộp Hồ sơ và học phí

Liên hệ: 

- Phòng Đào tạo, Trường Đại học Thành Đô

- Điện thoại: 024.33861.763 (máy lẻ 102), 0966.809.055

- Email: ntvan@thanhdo.edu.vn

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1