Thông báo

Trung tâm Thông tin -Thư viện trân trọng giới thiệu tới bạn đọc danh mục sách mới Tháng 10-2017

14:16 10/10/2017

THÔNG BÁO SÁCH MỚI!


Trung tâm Thông tin -Thư viện trân trọng giới thiệu tới bạn đọc danh mục sách mới Tháng 10-2017, gồm 44 tên truyện - tiểu thuyết và 281 đầu sách về kỹ năng sống.

Trung tâm Thông tin - Thư viện: Tầng 2, nhà A.

Danh mục sách mới

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1