Thông báo

15:17 24/03/2017
Phòng Đào tạo thông báo lịch thi KTHP học kỳ 2 cho Đại học chính quy K8, Đại học liên thông K7, K8 và Cao đẳng liên thông K12
16:26 03/03/2017
Phòng Đào tạo - trường Đại học Thành Đô thông báo lịch thi học kỳ 6 ĐH K6 và học kỳ 4 ĐH K7
11:12 20/02/2017
Nhằm nâng cao nhận thức và tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận các kỹ năng tin học văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao kết quả học tập, hiệu quả công việc sau khi ra trường; đồng thời tạo một sân chơi bổ ích về kỹ năng tin học văn phòng dành cho sinh ..
16:19 19/02/2017
Thông báo tuyển sinh liên thông ngành Dược, Điều dưỡng năm 2017
16:17 19/02/2017
Thông báo tuyển sinh liên thông ngành Quản trị văn phòng, Hướng dẫn du lịch năm 2017
16:12 19/02/2017
Thông báo tuyển sinh liên thông ngành Công nghệ thông tin, CNKT Ô tô năm 2017
11:22 17/02/2017
Trường Đại học Thành Đô công bố đề án tuyển sinh năm 2017 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt
Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Trường Nakanihon, Nhật Bản
Bana hill
Nakaniho Nhật Bản
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1