Thông báo

12:38 06/12/2016
Thông báo v/v Tổ chức Lễ trao bằng Dược sĩ 2016
12:32 06/12/2016
Thông báo v/v thay đổi địa điểm Trung tâm tư liệu
09:38 16/11/2016
Thông báo v/v tổ chức giải bóng đá sinh viên Thành Đô 2016
10:14 01/11/2016
Thông báo tuyển sinh các lớp tiếng Hàn
11:46 31/10/2016
Thông báo về việc tổ chức lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2016
13:38 17/10/2016
Thông báo tổ chức lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2016
10:46 26/09/2016
Thông báo về danh mục giáo trình kỳ 1, kỳ 2 ĐHCQ ngành Dược năm học 2016-2017
Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1