Tin tức

Bộ Giáo dục quy định thời gian học hệ tại chức

11:20 17/03/2017

Theo quy định mới, thời gian tối đa người học được phép học không được vượt quá hai lần so với thời gian thiết kế của chương trình đào tạo vừa làm vừa học.

Ngày 15/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy chế quy định về hoạt động đào tạhệ vừa làm vừa học trình độ đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT). 

Theo đó, phương thức tuyển sinh vừa làm vừa học vừa làm vừa học (thường được biết tới với tên gọi "hệ tại chức" - PV) gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Cơ sở đào tạo quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh vừa làm vừa học.

Đối tượng tham gia tuyển sinh vừa làm vừa học được thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian học hệ tại chính. Ảnh minh họa: Báo Quảng Ngãi

Theo quy định mới, địa điểm đào tạo của ngành đào tạo vừa làm vừa học là trụ sở của cơ sở đào tạo được kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định khi mở ngành đào tạo hệ chính quy đối với ngành tương ứng.

Trong trường hợp liên kết đào tạo vừa làm vừa học và đặt lớp ở ngoài cơ sở đào tạo thì cơ sở đào tạo và các đơn vị liên quan phải thực hiện các quy định về liên kết đào tạo hiện hành.

Chương trình đào tạo vừa làm vừa học có nội dung như chương trình đào tạo của ngành tương ứng theo hình thức đào tạo chính quy

Quy chế cũng đặt ra các điều kiện tuyển sinh và yêu cầu tối thiểu để thực hiện chương trình đào tạo. Đó là cơ sở đào tạo được tuyển sinh, thực hiện chương trình đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học đối với những ngành đã có quyết định cho phép mở ngành đào tạo hệ chính quy trình độ đại học và đã tổ chức đào tạo theo tín chỉ.

Theo quy định mới, thời gian tối đa người học được phép học không được vượt quá hai lần so với thời gian thiết kế của chương trình đào tạo vừa làm vừa học.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2017

Nguồn giaoduc.net.vn

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
solidworks
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
chuyen hang trung quoc ve viet nam
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1