Tin tức

Cách tăng vốn từ vựng trong IELTS Writing Task 1

11:18 09/05/2017

Các cụm hay gặp đó là "the proportion of…" hoặc "the percentage of…". Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các từ vựng mô tả phân số qua ví dụ dưới đây:

A large number of people

50% half

Over a quarter of people

45% more than two fifths.

A small minority

40% two-fifths.

A significant number of people

35% more than a third

Less than a fifth

30% less than a third

80% four-fifths

25% a quarter

75% three-quarters

20% a fifth

70% seven in ten

15% less than a fifth

65% two-thirds

10% one in ten

60% three-fifths

5% one in twenty

cach-tang-von-tu-vung-trong-ielts-writing-task-1

Nếu số phần trăm không có con số chính xác, bạn có thể sử dụng những cách sau để mô tả mà vẫn đảm bảo độ chính xác với biểu đồ gốc:

77% just over three quarters.

70% approximately three quarters.

49% just under a half.

32% almost a third.

Percentage proportion / number / amount / majority /minority.

75%-85% a very large majority.

65%-75% a significant proportion.

10%-15% a minority.

5% a very small number.

3 phương pháp hữu dụng bạn có thể dùng khi mô tả phần trăm:

- English speakers usually put the percentage at the start of the sentence.

- Use while, whereas or compared to (after a comma) to add a comparison.

- Use "the figure for" to add another comparison in the next sentence.

Theo Ielts-fighter.com

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
solidworks
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
chuyen hang trung quoc ve viet nam
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1