Chi bộ Đảng

Chi Bộ Đảng trường Đại học Thành Đô được thành lập ngày 28/12/2004 theo Quyết định số 511/QĐ/HU của Huyện ủy Hoài Đức.

Số lượng Đảng viên: 36 đ/c

Có 1 đ/c trên 50 tuổi Đảng và 1 đ/c trên 30 tuổi Đảng

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ ĐẢNG 

NHIỆM KỲ (2015 - 2020) 

Bí thư
TS. Ngô Xuân Hà 

Phó Bí thư
Ths. Phạm Trọng Phước

Chi ủy viên
Ths. Nguyễn Thúy Vân

 

Đăng ký tuyển sinh
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Trường Nakanihon, Nhật Bản
Bana hill
Nakaniho Nhật Bản
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1