Chi bộ Đảng

Chi Bộ Đảng trường Đại học Thành Đô được thành lập ngày 28/12/2004 theo Quyết định số 511/QĐ/HU của Huyện ủy Hoài Đức.

Số lượng Đảng viên: 36 đ/c

Có 1 đ/c trên 50 tuổi Đảng và 1 đ/c trên 30 tuổi Đảng

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ ĐẢNG 

NHIỆM KỲ (2015 - 2020) 

Bí thư
TS. Ngô Xuân Hà 

Phó Bí thư
Ths. Phạm Trọng Phước

Chi ủy viên
Ths. Nguyễn Thúy Vân

 

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1