Chia sẻ tài nguyên

Trung tâm Thông tin -Thư viện trường Đại học Thành Đô chính thức là thành viên của Liên chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc từ tháng 1/2009. Thông tin Liên chi hội http://www.lic.vnu.vn/nala/

Nhằm tăng cường trao đổi tài nguyên thông tin, đặc biệt là nguồn tài nguyên số nội sinh giữa các thư viện. Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội đã đồng ý cho các thành viên của Liên hiệp Thư viện Đại học khu vực phía Bắc truy cập, khai thác một số tài nguyên như sau:
- Kết quả nghiên cứu: 1200 bài
- Kỷ yếu HNHT của ĐHQGHN và các trường thành viên: 5000 bài
- Tóm tắt Luận án, luận văn: 15000 bài
- 12 chuyên san của Tạp chí khoa học ĐHQGHN từ 1995 đến nay
- Và nhiều loại hình tài liệu quý hiếm khác
Địa chỉ truy cập: http://dlib.vnu.edu.vn

*Mời bạn khai thác nguồn thông tin được phép truy cập:
1. Cơ sở dữ liệu Khoa học Công nghệ Việt Nam (VISTA)
2. Tài nguyên số của TT Thông tin - TV ĐH Quốc gia Hà Nội:
 + http://lic.vnu.edu.vn
 + http://ebooks.vnu.edu.vn
3. Tài nguyên Trung tâm học liệu ĐH Thái Nguyên
 + http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/

Đăng ký tuyển sinh
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Trường Nakanihon, Nhật Bản
Bana hill
Nakaniho Nhật Bản
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1