Chia sẻ tài nguyên

17/04/2018

    Trung tâm Thông tin -Thư viện trường Đại học Thành Đô chính thức là thành viên của Liên chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc từ tháng 1/2009.
     Thông tin Liên chi hội  http://www.lic.vnu.vn/nala/
      Nhằm tăng cường trao đổi tài nguyên thông tin, đặc biệt là nguồn tài nguyên số nội sinh giữa các thư viện. Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội đã đồng ý cho các thành viên của Liên hiệp Thư viện Đại học khu vực phía Bắc truy cập, khai thác một số tài nguyên như sau:
- Kết quả nghiên cứu: 1200 bài
- Kỷ yếu HNHT của ĐHQGHN và các trường thành viên: 5000 bài
- Tóm tắt Luận án, luận văn: 15000 bài
- 12 chuyên san của Tạp chí khoa học ĐHQGHN từ 1995 đến nay
- Và nhiều loại hình tài liệu quý hiếm khác
Địa chỉ truy cập: http://dlib.vnu.edu.vn

*Mời bạn khai thác nguồn thông tin được phép truy cập:
1. Tài nguyên số của TT Thông tin - TV ĐH Quốc gia Hà Nội:
 + http://lic.vnu.edu.vn
 + http://ebooks.vnu.edu.vn
2. Kho tài liệu nội sinh của Thư viện Đại học Quốc Gia Hà Nội gồm 50.000 là các đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án, sách của nhà xuất bản ĐHQGHN, bài báo trong Scopus, web of Scien và kỷ yếu các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế  

 + http://repository.vnu.edu.vn/

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ