Chương trình Đào tạo

      CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin không ngừng đổi mới với mục tiêu mỗi sinh viên Đại học Thành Đô khi ra trường đều tự tin với kỹ năng tin học của mình. Các học phần liên tục được cập nhật và bổ sung nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường lao động đòi hỏi ngày càng cao.

Tên các môn cơ sở ngành và chuyên ngành

Tên môn học

Số tín chỉ

Đơn vị thực hiện

TS

LT

TH

Kỹ thuật lập trình

3

2

1

CNTT

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

2

1

CNTT

Kiến trúc máy tính

3

2

1

CNTT

Quản trị doanh nghiệp đại cương

2

2

0

Quản trị

Hệ điều hành mã nguồn mở

3

2

1

CNTT

Lập trình điều khiển thiết bị

3

2

1

CNTT

Công nghệ đa phương tiện

3

2

1

CNTT

Điện tử cơ bản

3

2

1

CNKT ĐT-TT

Lập trình mạng

3

2

1

CNTT

Lập trình quản lý

3

2

1

CNTT

Lập trình Windows1

3

2

1

CNTT

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

2

1

CNTT

Phương pháp tối ưu

3

3

0

CNTT

Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

3

3

0

Ngoại ngữ

Kỹ thuật điện tử số

3

2

1

CNKT ĐT-TT

Xử lý ảnh và thị giác máy tính

3

2

1

CNTT

Lập trình Linux

3

2

1

CNTT

Lập trình Windows2

3

2

1

CNTT

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

4

3

1

CNTT

Lập trình hướng đối tượng

3

2

1

CNTT

Thiết kế Website

3

2

1

CNTT

Đồ họa máy tính

3

2

1

CNTT

Quản lý dự án Công nghệ thông tin

2

2

0

CNTT

Kỹ thuật lập trình nâng cao

3

2

1

CNTT

Lập trình mạng

3

2

1

CNTT

Cơ sở dữ liệu phân tán

3

2

1

CNTT

Kỹ thuật ghép nối máy tính

3

2

1

CNTT

Công nghệ phần mềm

3

2

1

CNTT

Phát triển Website

3

2

1

CNTT

Kỹ thuật vi xử lý

3

2

1

CNKT ĐT-TT

Quản trị mạng

4

3

1

CNTT

Lý thuyết truyền tin

2

2

0

CNTT

Bảo trì hệ thống

2

2

0

CNTT

Thương mại điện tử

2

2

0

CNTT

Thiết kế mạng máy tính

2

2

0

CNTT

Thực tập tốt nghiệp

6

0

6

CNTT

Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động

3

2

1

CNTT

Đồ án tốt nghiệp

7

7

0

CNTT

Trí tuệ nhân tạo

3

2

1

CNTT

An toàn bảo mật thông tin

2

2

0

CNTT

Giao diện người máy

2

2

0

CNTT

 
Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1