Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA Y - DƯỢC

TT

Tên môn học

Học kỳ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

5

Đạo đức hành nghề dược

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

6

Pháp luật đại cương

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Tiếng Anh giao tiếp 1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Tiếng Anh giao tiếp 2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Tiếng Anh chuyên ngành

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Latin

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

Toán cao cấp – Xác suất thống kê

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Tin học

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Vật lý đại cương

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Hóa đại cương vô cơ

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Sinh học

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Giáo dục thể chất

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Giáo dục quốc phòng

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Y học quân sự

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

18

Hóa sinh

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

19

Hóa hữu cơ

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

20

Hóa phân tích 1

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

21

Hóa phân tích 2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

22

Giải phẫu

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

23

Sinh lý

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

24

Vi sinh

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

25

Ký sinh trùng

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

26

Sinh lý bệnh và miễn dịch

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

27

Hóa lý dược

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

28

Bệnh học

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

29

Thực vật dược

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

30

Dược học cổ truyền

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

31

Dược liệu 1

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

32

Dược liệu 2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

33

Hóa dược 1

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

34

Hóa dược 2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

35

Bào chế và sinh dược học 1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

36

Bào chế và sinh dược học 2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

37

Pháp chế dược

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

38

Quản lý và kinh tế dược

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

39

Dược lý 1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

40

Dược lý 2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

41

Độc chất học

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

42

Dược lâm sàng 1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

43

Kiểm nghiệm dược phẩm

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

44

Thực hành dược khoa

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

45

Sản xuất thuốc 1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

46

Tin học ứng dụng trong dược

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

47

Động dược học

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

48 A hoặc B

Định hướng chuyên ngành 1 (theo nhóm)

 

 

 

 

 

 

 

5

7

 

Định hướng chuyên ngành 2 (theo nhóm)

 

 

 

 

 

 

 

 

49 A hoặc B

Kiến thức bổ trợ 1 (nhóm tự chọn theo chuyên ngành)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2

Kiến thức bổ trợ 2 (nhóm tự chọn theo chuyên ngành)

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Thực tập tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Học bổ sung hoặc làm khóa luận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Tổng cộng

21

16

17

17

15

16

17

15

17

21

 

 

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
solidworks
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
chuyen hang trung quoc ve viet nam
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1