Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp của ngành Ngôn ngữ Anh:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh có khả năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị cơ quan thuộc mọi thành phần kinh tế. Các vị trí việc làm cụ thể:

- Biên dịch

- Phiên dịch

- Giáo viên tiếng Anh

- Hướng dẫn viên du lịch

- Lễ tân khách sạn, nhà hàng

- Biên tập viên báo, tạp chí nước ngoài

- Thư ký các dự án, công ty hoặc doanh nghiệp nước ngoài

- Điều phối viên các dự án, công ty, doanh nghiệp nước ngoài

- Các vị trí giao dịch cần sử sụng tiếng Anh với đối tác nước ngoài

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1