Cơ hội nghề nghiệp

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 2 CHUYÊN NGÀNH CỦA KHOA CNKT ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

Cơ hội nghề nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

- Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử vận hành, thiết kế hoặc quản lý, điều phối kỹ thuật tại công ty điện lực hay nhà máy thủy điện, nhiệt điện, xí nghiệp sản xuất có sử dụng hệ thống tự động hoá điện - điện tử; các công ty chế tạo thiết bị điện - điện tử;

- Cán bộ kỹ thuật tại các cơ quan bưu chính – viễn thông, các công ty điện tử tin học, các khu công nghiệp; Các phòng thí nghiệm, cơ sở kinh doanh.

- Cán bộ nghiên cứu về quy hoạch mạng điện, thiết bị sử dụng điện, quản lý mạng điện trong các cơ sở công nghiệp.

- Giảng viên hoặc cán bộ nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện - điện tử.

Cơ hội nghề nghiệp Ngành kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

- Kỹ sư ngành kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa có thể làm việc ở các dây chuyền sản xuất hiện đại trong công nghiệp như dây chuyền sản xuất xi măng, dây chuyền sản xuất giấy, dệt, xử lý nước thải, xử lý hóa dầu…
Báo cáo khoa học: ứng dụng thiết bị điều khiển tự động

- Cán bộ kỹ thuật giám sát và vận hành hệ thống tự động- Cán bộ kỹ thuật vận hành, thiết kế hệ thống tự động hóa đèn giao thông thành phố, hệ thống điều khiển cấp nước, các công ty điện lực...phân phối và truyền tải điện, thiết kế vận hành các hệ thống điều khiển qua Internet hay mạng viễn thông…

- Giảng viên giảng dạy chuyên ngành điều khiển và tự động hóa

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1