Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp của ngành CNKT Điện tử - Viễn thông:

 

- Cán bộ quản lý và khai thác dịch vụ Viễn thông ở các viện, trung tâm, bưu điện, điện lực, đài phát thanh, truyền hình, các công ty, doanh nghiệp;

- Tư vấn, bảo hành, sửa chữa thiết bị điện tử ở các trung tâm bảo hành thiết bị điện tử Viễn thông;

-Khai thác, vận hành, sửa chữa các hệ thống và thiết bị điện tử tại các nhà máy.

- Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy, khu công nghiệp…

- Giảng viên chuyên ngành Điện tử - Viễn thông ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề;

- Chuyên viên phân tích, thiết kế, lắp đặt, và bảo trì các hệ thống âm thanh chất lượng cao cho các phòng hội nghị của cơ quan, công ty, trường học...

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1