Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp của ngành Kế toán:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí:

- Kế toán viên, kế toán thuế, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, kế toán nội bô, trợ lý kiểm toán… ở doanh nghiệp sản xuất

kinh doanh, thương mại dịch vụ, du lịch, khách sạn, xây lắp trong và

ngoài nước;

- Vị trí kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp như: Trường học, bệnh viện, phòng tài chính và cơ quan thuế của các thành phố, quận, huyện, xã phường;

- Giảng dạy chuyên ngành kế toán

Cơ hội nghề nghiệp của ngành Tài chính – Ngân hàng:

- Chuyên viên tài chính cho các doanh nghiệp, công ty sản xuất, kinh doanh bảo hiểm và thuê bao tài chính, công ty quản lý và khai thác vốn, công ty chứng khoán, Sở Tài chính, Kho bạc, cục thuế.

- Cán bộ nghiệp vụ trong các ngân hàng, doanh nghiệp.

 - Là nghiên cứu viên tham gia nghiên cứu khoa học tại cơ quan nghiên cứu khoa học.

- Giảng viên ngành tài chính, ngân hàng tại các cơ sở giáo dục.

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1