Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp của ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Sau khi tốt nghiệp, kĩ sư công nghệ kỹ thuật Môi trường có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực như:

- Làm công tác chuyên môn môi trường tại các nhà máy, các nhà máy xí nghiệp, các công ty xử lý chất thải như: Trung tâm Bảo vệ môi trường, Phòng Quản lý môi trường ở các cấp chính quyền; Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là các Sở Khoa học công nghệ và môi trường, Sở Địa chính, Sở Khoa học và phát triển nông thôn, UBND các huyện thị.

- Làm việc tại các công ty như cấp thoát nước, tư vấn thiết kế hệ thống xử lý môi trường, nuôi trồng thủy sản và các nhà máy công nghiệp, các cơ quan quản lý môi trường, các cơ quan quy hoạch, khai thác khoáng sản, các Viện Nghiên cứu có liên quan đến các lĩnh vực trên.

- Giảng dạy các môn học có liên quan đến khoa học và công nghệ môi trường

- Làm việc trong ngành Cảnh sát Môi trường, cơ quan giám sát Môi trường

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1