Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp của ngành Quản trị kinh doanh:

- Chuyên viên làm việc tại các phòng ban chức năng của doanh nghiệp như: phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức nhân sự hoặc thư ký giúp việc cho các nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp.

- Doanh nhân hay các giám đốc điều hành chuyên nghiệp ở tất cả các loại hình tổ chức kinh doanh trong nước và nước ngoài.

- Giảng viên giảng dạy chuyên ngành Quản trị kinh doanh trong các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp của ngành Quản trị văn phòng:

 - Đảm nhận các công việc về quản trị trong các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công và các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội;

- Làm việc trong phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế hoạch, văn phòng các Cơ quan, doanh nghiệp, văn phòng đại diện, các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội.…;

- Có khả năng giảng dạy chuyên ngành Quản trị văn phòng trong các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.

- Có khả năng học tiếp các bậc học Thạc sỹ, Tiến sỹ chuyên ngành

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1