Công trình khoa học

Giải pháp ánh xạ thích nghi cho hệ thống OFDM bằng mã BICM-ID với các bộ ánh xạ tín hiệu 16-QAM khác nhau

15:53 17/06/2016

Tên công trình: Giải pháp ánh xạ thích nghi cho hệ thống OFDM bằng mã BICM-ID với các bộ ánh xạ tín hiệu 16-QAM khác nhau

Tác giả: TS Đỗ Công Hùng - Trưởng khoa CNKT Điện tử - Viễn thông

Đơn vị: Khoa CNKT Điện tử - Viễn thông, trường Đại học Thành Đô

Email: conghung@thanhdo.edu.vn

Tóm tắt: Yêu cầu nâng cao chất lượng lỗi bít và tốc độ truyền dẫn của một hệ thống thông tin bất kỳ luôn mâu thuẫn với nhau. Trong điều kiện kênh fading chọn lọc theo tần số, kỹ thuật OFDM và các giải pháp thích nghi theo bậc điều chế hay rate matching cho mã Turbo đã được ứng dụng cho hệ thống 4G LTE không đảm bảo được yêu cầu cố định về tốc độ truyền dẫn cho hệ thống.

So với các phương thức mã kênh truyền thống, việc sử dụng mã BICM- ID không chỉ chứng tỏ khả năng về tăng ích mã hóa [12] mà còn có khả năng thích nghi để đảm bảo tốc độ truyền dẫn không đổi nhờ việc sử dụng các bộ ánh xạ khác nhau.

Tiếp theo các kết quả chứng minh cho giải pháp thích nghi dung BICM-ID với các bộ ánh xạ 8-PSK khác nhau được trình bày trong bài báo [13] tại REV10-2006. Bài báo này trình bày các tính toán và kết quả mô phỏng chứng minh cho giải pháp thích nghi hệ thống OFDM dùng mã BICM-ID với các bộ ánh xạ 16- QAM khác nhau trong điều kiện kênh pha đinh đa đường có sự tác động đồng thời của tạp âm Gauss

Keywords: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), Adaptive OFDM (AOFDM), Bit Interleaved Coded Modulation with Iterative Decoding (BICM-ID).

Nội dung chi tiết bài báo, xin tải TẠI ĐÂY

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1