Công trình khoa học

Thực nghiệm bộ nghịch lưu DC/AC/AC với khâu trung gian tần số cao có khả năng trao đổi công suất hai chiều

11:44 16/06/2016

Tác giả: Bùi Văn Huy, Nguyễn Văn Liễn, Trần Trọng Minh, Vũ Hoàng Phương, Trần Đình Thoại - Trường Đại học Thành Đô, Trường ĐHBK Hà Nội

Tóm tắt: Bài báo trình bày các kết quả thực nghiệm bộ biến đổi DC-AC-AC với khâu trung gian tần số cao, có khả năng trao đổi công suất hai chiều. Cấu trúc của bộ DC-AC-AC được xây dựng trên nền tảng bộ biến đổi ma trận (matrix converter) một pha. Toàn bộ cấu trúc thực nghiệm bộ biến đổi, các mẫu xung điều chế, tổng hợp bộ điều khiển đều được đưa ra phân tích cụ thể. Trong bài báo này đề xuất phương án điều chế sử dụng hai kêch phát xung đồng bộ nhằm phù hợp với tài nguyên phần cứng của bộ điều khiển. Các kết quả thực nghiệm bộ nghịch lưu DC-AC-AC đã chứng minh tính đúng đắn của phương pháp điều chế và phương án chuyển mạch này. Từ khóa: Biến tần ma trận một pha; bộ biến đổi AC/AC trực tiếp ; IGBT

Abstract: This paper introduces a new method for Experimental Implementation of bidirection, high frequency link DC-AC-AC Inverter Design. The structure of the DCAC-AC is built on single phase matrix converter. The Experimental Implementation structure, pulse patterns is given specific analysis. In this paper, the new modulation method, using two synchronized pulse generator signals to match the hardware resources of the controller, is also given. The experimental results DC-AC -AC has proved the correctness of the method of modulation and switching schemes. Keywords: Sinusoidal Pulse Width Modulation (SPWM); (IGBT); Single-Phase Matrix Converter (SPMC); Direct AC-AC Converters

Nội dung chi tiết bài báo, xin tải TẠI ĐÂY

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1