Khoa CNKT môi trường

Nguyễn Huyền Mai

Hiện nay đang  làm việc Văn phòng Đại biểu Quốc hội Tỉnh Bắc Cạn, phụ trách mảng Môi trường

Nguyễn Văn Thành

Hiện nay đang là Trưởng phòng Môi trường Khu công nghiệp Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Phùng Việt Linh

Hiện nay đang  làm việc Huyện Đoàn Mường Khương – Tỉnh Lào Cai

 

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1