Khoa CNKT môi trường

Nguyễn Huyền Mai

Hiện nay đang  làm việc Văn phòng Đại biểu Quốc hội Tỉnh Bắc Cạn, phụ trách mảng Môi trường

Nguyễn Văn Thành

Hiện nay đang là Trưởng phòng Môi trường Khu công nghiệp Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Phùng Việt Linh

Hiện nay đang  làm việc Huyện Đoàn Mường Khương – Tỉnh Lào Cai

 

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
solidworks
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Trường Nakanihon, Nhật Bản
Bana hill
Nakaniho Nhật Bản
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1