Cựu sinh viên

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌP MẶT CỰU SINH VIÊN KHOA CNKT ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

Thầy Hiệu trưởng TS. Ngô Xuân Hà phát biểu trong buổi họp mặt cựu sinh viên của Khoa

Thầy TS. Đỗ Văn Tốn phát biểu trong buổi họp mặt cựu sinh viên của Khoa

Sinh viên Ngô Thế Tiến biểu diễn văn nghệ trong buổi họp mặt cựu sinh viên của Khoa

Thầy Hiệu trưởng Ngô Xuân Hà chụp ảnh cùng tập thể giáo viên và các em cựu sinh viên của Khoa.

 

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1