Khoa CNKT Điện - TĐH

Thạc sỹ Đoàn Minh Quỳnh

Giảng viên khoa CNKT Điện – Tự động hóa, trường Đại học Thành Đô

Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Khánh (trái)

Giảng viên khoa CNKT Điện – TĐH, trường Đại học Thành Đô

 

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1