Khoa CNKT Điện tử - viễn thông

Thạc sĩ: Nguyễn Đình Việt

Hiện đang là Giảng viên Khoa CNKT Điện tử - Viễn thông Đại học Thành Đô

Thạc sĩ: Đặng Văn Hiếu

Hiện đang là Giảng viên Khoa CNKT Điện tử - Viễn thông Đại học Thành Đô

Lê Trọng Hùng

Hiện đang là Giám đốc TT Viettel, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Phan Vũ Phi

Hiện đang là Trợ lý phó Tổng giám đốc Công ty Mạng lưới Viettel

Hoàng Thanh Hà

Hiện đang là Trưởng Đại Diện FPT Khu vực Tây Hà Nội

Phạm Anh Tuấn

Hiện đang là Quản đốc tại Công ty Điện tử Hanel

 
Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1