Khoa Quản trị

Phạm Thị Hoa

Hiện tại đang là nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH Dayeon BiJou Việt Nam (Công ty 100% vốn Hàn Quốc)

Lý Văn Phìn

Hiện tại đang đảm trách công việc Văn phòng thống kê tại UBND xã Bản Xen,huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Lê Ánh Điệp

Hiện tại đang là cán bộ nòng cốt của Công ty CP xây dựng số 5 Hà Nội

Nguyễn Công Long

Hiện tại đang là cán bộ của đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc

 

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
solidworks
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Trường Nakanihon, Nhật Bản
Bana hill
Nakaniho Nhật Bản
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1