Khoa QL Tài nguyên và môi trường

Nguyễn văn Quyền
 
Hiện nay đang công tác tại Sở Tài nguyên môi trường - TP Hà Nội

Nguyễn Văn Vũ

Hiện nay đang là cán bộ địa chính xã Cẩm Yên - huyện Thạch Thất - Hà Nội

Nguyễn Trung Vượng

Hiện nay đang công tác tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1