Đào tạo

15:30 20/05/2016
Thông tin tuyển sinh năm học 2018: Cao đẳng, Đại học, Liên thông, Văn bằng Đại học thứ 2, Du học
09:13 27/04/2016
Năm học 2018 Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh và đào tạo các ngành cho các hệ như sau:                   
15:40 11/03/2016
Sứ mệnh của Đại học Thành Đô là: Kiến tạo môi trường giáo dục giúp người học được học tập, nghiên cứu và hoàn thiện bản thân; Được dẫn dắt và truyền cảm hứng theo nguyên lý “Trí - Năng - Nhân - Hòa”; Góp phần vào sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ..
09:23 23/05/2016
Chức năng: Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo các hệ đào tạo của Nhà trường
Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1