Ngành Tiếng Nhật

07/07/2018

Nhật Bản một trong những Quốc gia có mức đầu tư cao nhất vào Việt Nam. Tính đến hết năm 2018, các nhà đầu tư Nhật Bản đã đầu tư 5.539 dự án tại Việt Nam.

Chi tiết

Chuẩn đầu ra trình độ kỹ sư công nghệ, dược sĩ và cử nhân Đại học, Cao đẳng chính quy

22/10/2018

Chuẩn đầu ra trình độ kỹ sư công nghệ, dược sĩ và cử nhân Đại học, Cao đẳng chính quy 

Chi tiết

Cam kết đàm bảo chất lượng Trường Đại học Thành Đô

13/11/2018

Cam kết đàm bảo chất lượng Trường Đại học Thành Đô

Chi tiết

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ