Thông báo tuyển sinh hệ Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2018

08/05/2018

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học, Cao đẳng chính quy sinh 2018

Chi tiết

Thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2018

11/08/2018

Đại học Thành Đô (TDD), Thông báo Xét tuyển nguyện vọng bổ sung (Xét tuyển nguyện vọng 2) Hệ Đại học Chính Quy năm học 2018 các ngành: Công nghệ Thông tin, Du lịch, Khách sạn, Kế toán, Dược học, Tiếng nhật, Tiếng anh, Quản trị Kinh doanh, Điện - Điện tử, Ô tô, Quản trị Văn phòng, Tài nguyên & Môi trường; Nhập học 29/09/2018.

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Hệ Cao đẳng Chính quy năm 2018

14/08/2018

Thông báo tuyển sinh Hệ Cao đẳng Chính quy năm 2018

Chi tiết

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ