Hoạt động của khoa

Giờ thực hành về thiết bị viễn thông

Chế tạo, điều khiển robot

Niềm vui ngày tốt nghiệp của sinh viên

Đăng ký tuyển sinh
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Trường Nakanihon, Nhật Bản
Bana hill
Nakaniho Nhật Bản
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1