Hoạt động của khoa

Một số hoạt động của Khoa Du lịch

Thực hành hướng dẫn tại Văn Miếu - Quốc từ giám

Thực tập trải nghiệm tại Bà Nà Hills

Thực tập hướng dẫn tuyến Hà Nội – Hà Giang

Thực tập chế biến món ăn

Thực tập nghiệp vụ khách sạn tại Inter Continental Hotel

Sự kiện “Hương quê” do sinh viên khoa Du lịch chủ trì tổ chức

Chương trình chào mừng tân sinh viên khoa Du lịch 2016.

Chi tiết về chương trình chào tân sinh viên khoa Du lịch năm 2016:

https://www.facebook.com/notes/%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-th%C3%A0nh-%C4%91%C3%B4/ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-ch%C3%A0o-m%E1%BB%ABng-t%C3%A2n-sinh-vi%C3%AAn-du-l%E1%BB%8Bch-2016/1395088647186545

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1