Hoạt động của khoa

Một số hoạt động của khoa Kế toán - Tài chính ngân hàng:

Giờ thực hành kế toán máy

CLB Kế toán Đại học Thành Đô

Nguyễn Thị Thanh Huyền – sinh viên ngành Kế toán/ Gương mặt tiêu biểu “Sinh viên 5 tốt Thủ Đô”

Nguyễn Phương Thảo – sinh viên ngành Kế toán/ Gương mặt “Thủ Khoa xuất sắc Thủ Đô”

Khóa Thực tập, thực tế nghiệp vụ tại Ngân hàng, Doanh nghiệp

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1