Hoạt động của khoa

Một số hoạt động của khoa Kế toán - Tài chính ngân hàng:

Giờ thực hành kế toán máy

CLB Kế toán Đại học Thành Đô

Nguyễn Thị Thanh Huyền – sinh viên ngành Kế toán/ Gương mặt tiêu biểu “Sinh viên 5 tốt Thủ Đô”

Nguyễn Phương Thảo – sinh viên ngành Kế toán/ Gương mặt “Thủ Khoa xuất sắc Thủ Đô”

Khóa Thực tập, thực tế nghiệp vụ tại Ngân hàng, Doanh nghiệp

Đăng ký tuyển sinh
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Trường Nakanihon, Nhật Bản
Bana hill
Nakaniho Nhật Bản
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1