Hoạt động của khoa

TS Đỗ Văn Sáng tại Hội thảo khoa học trường Đại học Thành Đô

Kiến tập tại nhà máy xử lý rác thải

Chiến dịch vì môi trường "xanh - sạch - đẹp"

Nguyễn Thị Diễn – sinh viên ngành CNKT Môi trường Gương mặt Bí thư Đoàn tiêu biểu thành phố Hà Nội

Đội tuyển Khoa CNKT Môi trường Vô địch bóng đã nữ; Giải nhì bóng đá nam của Trường

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1