Hoạt động của khoa

Một số hoạt động của Khoa Quản lý tài nguyên và môi trường

Lễ công bố quyết định chức danh PGS cho TS Trịnh Hữu Liên - Trưởng khoa QLTN và MT

Lễ bảo vệ Đồ án tốt nghiệp của sinh viên ĐHLT Quản lý tài nguyên và Môi trường K6

Thực hành đo đạc vẽ bản đồ đất đai

Trắc địa thực tế tại công trình xây dựng

Đo vẽ bản đồ xác định mốc giới địa chính

Xác định mốc địa giới hành chính để giao đất

Thực địa quản lý tài nguyên và môi trường

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1