Hoạt động khoa

Tiết mục giao lưu văn nghệ của sinh viên khoa

Hội thảo lập trình phần mềm Android

Hậu trường SMAC Challenge

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
solidworks
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Trường Nakanihon, Nhật Bản
Bana hill
Nakaniho Nhật Bản
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1