Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trường Đại học Thành Đô:

Chủ tịch HĐQT
NGND. Ngô Xuân Độ

Phó Chủ tịch HĐQT
TS. Ngô Xuân Hà

 

Thành viên HĐQT
TS. Ngô Thị Kim Dung

 

Thành viên HĐQT
Hoàng Thị Giang


Thành viên HĐQT
NCS, Thạc sĩ Bùi Văn Huy

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1