Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trường Đại học Thành Đô:

Chủ tịch HĐQT
NGND. Ngô Xuân Độ

Phó Chủ tịch HĐQT
TS. Ngô Xuân Hà

 

Thành viên HĐQT
TS. Ngô Thị Kim Dung

 

Thành viên HĐQT
Hoàng Thị Giang


Thành viên HĐQT
NCS, Thạc sĩ Bùi Văn Huy

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
solidworks
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Trường Nakanihon, Nhật Bản
Bana hill
Nakaniho Nhật Bản
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1