Hội nghị - Hội thảo

Hội thảo khoa học "Quản lý nguồn nhân lực: Lợi thế cạnh tranh thông qua con người"

14:47 31/10/2016

HỘI THẢO KHOA HỌC “QUẢN LÍ NGUỒN NHÂN LỰC: LỢI THẾ CẠNH TRANH THÔNG QUA CON NGƯỜI”

Sáng ngày 27 tháng 10, hội thảo khoa học: “Quản lí nguồn nhân lực: Lợi thế cạnh tranh thông qua con người” đã được diễn ra tại Trung tâm Tư liệu, Trường đại học Thành Đô do ThS. NCS. Bùi Văn Huy, Trưởng Khoa Công nghệ kĩ thuật Điện - Tự động hóa trình bày.

Tham dự hội thảo có PGS.TS. Đào Văn Tân - Phó Hiệu trưởng nhà trường; TS. Đỗ Văn Tốn - Trưởng Phòng Đào tạo cùng các đại biểu là lãnh đạo, giảng viên các phòng, khoa, trung tâm.

Quản lý nguồn nhân lực là một bộ phận quan trọng trong quản lý doanh nghiệp. Nhiệm vụ chủ yếu của nó là đảm bảo sử dụng đúng người với kỹ năng và trình độ phù hợp, vào đúng công việc và đúng thời điểm thích hợp để thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp. Mọi nhà quản lý đều là người phụ trách quản lý nguồn nhân lực.

Quản lý nguồn nhân lực trang bị cho các nhà quản lý những phương pháp để đối xử một cách nhất quán với nhân viên. Khi đó, các nhân viên được đối xử công bằng và hiểu được giá trị của họ đối với công việc đảm nhận. Một môi trường làm việc tốt sẽ giảm bớt tình trạng bỏ việc và giảm bớt những phí tổn do bỏ việc gây ra.

Nói về các phương pháp cũng như chiến lược quản lí nguồn nhân lực, cá nhân ThS. NCS. Bùi Văn Huy cho rằng: “Để quản lí nguồn nhân lực hiệu quả người lãnh đạo cần chú trọng trên tất cả các phương diện như: Lựa chọn, đánh giá, trả công và phát triển năng lực con người”.

Tại buổi hội thảo, tham luận của các đại biểu đều khẳng định: Để một cơ quan, tổ chức phát triển thì cần có một chiến lược quản lí hiệu quả, có người lãnh đạo giỏi. Thái độ của lãnh đạo thể hiện năng lực lãnh đạo. Lãnh đạo giỏi thì có nhân viên giỏi. Người lãnh đạo phải luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, không chủ quan, tránh gây áp lực về tâm lý cho nhân viên.

Các đại biểu cũng đưa ra nhiều tham luận hay để xây dựng nghiên cứu cùng ThS..NCS. Bùi Văn Huy. Sau những tham luận vô cùng sôi nổi hội thảo đã diễn ra thành công, tốt đẹp và đề tài nghiên cứu của ThS.NCS. Bùi Văn Huy được đánh giá có ý nghĩa thực tiễn và phù hợp với hoàn cảnh chung của sự phát triển xã hội hiện nay.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1