Khoa Du lịch

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

----o0o----

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ KHOA DU LỊCH

Bạn đọc có nhu cầu đọc hoặc download toàn văn tài liệu liên hệ theo địa chỉ

Email: nthao@thanhdo.edu.vn

Điện thoại: 0982.951.202

- Randolph Hock, 2007, The traveler’s web, NewJersey, Mỹ

Tóm tắt: Gồm 10 chương: cái gì ở ngoài đó RealWorld và Thế giới Cybe, hành trình hướng dẫn trực tuyến, hạn chế ngồi những chuyến bay và hơn nữa, tàu hỏa, ô tô, phà.....

- Trần Ngọc Nam, Trần Duy Khang, Marketing du lịch, Nxb TP. HCM, HCM

Tóm tắt: Tổng quan về marketing, marketing du lịch, sán phẩm và dịch vụ du lịch. Giá cả, hệ thống phân phối, chiêu thị, thiết lập kế hoạch trong du lịch. Tổ chức bộ phận marketing và quản trị lực lượng bán hàng...

- Luật du lịch

Tóm tắt: Giới thiệu Luật du lịch Việt Nam năm 2001

- Authur Pedersen, 2002, Quản lý du lịch tại các khu di sản thế giới, Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO

Tóm tắt: Công ước di sản thế giới, ngành công nghiệp du lịch: những gợi ý đối với các nhà quản lý. Du lịch: tác động và các vấn đề đặt ra, thu hút những người lợi ích: lợi ích và thách thức từ sự tham gia của công chúng....

- Các chính sách  Marketing trong kinh doanh du lịch, Học viện Tài chính

Tóm tắt: Giới thiệu các chính sách  Marketing trong kinh doanh du lịch: chính sách sản phẩm, nội dung, những yếu tố thỏa mãn,phát triển các sản phẩm mới...

- Du lịch an toàn đối với trẻ em: quan điểm của khách du lịch

Tóm tắt: Trình bày những phát hiện từ một cuộc khảo sát trực tuyến tiến hành với trên 300 lữ khách du lịch quốc tế đã từng du lịch tới Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam

- Nguyễn Như Đến, Vài nét về du lịch Tây Ban Nha, Viện Nghiên cứu Châu Âu

Tóm tắt: Đóng góp của du lịch đối với nền kinh tế, du lịch góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế. Một vài hình thức du lịch cơ bản ở Tây Ban Nha

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1