Khoa Kế toán - Tài chính ngân hàng

KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH  NGÂN HÀNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 2, nhà C, trường Đại học Thành Đô - Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: +84 4 3386 1763  máy lẻ: 401

Email: Khoa.Ketoan@thanhdo.edu.vn

 

Khoa Kế toán Đại học Thành Đô đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng 02 ngành: Ngành Kế toán, Ngành Tài chính – Ngân hàng

 Lý do chọn học ngành Kế toán tại Trường Đại học Thành Đô:

- Đội ngũ giảng viên tâm huyết có trình độ chuyên môn cao trong ngành trong đó có 02 Phó giáo sư, 2 Tiến sĩ, các giảng viên khác đều có trình độ sau đại học.

Chương trình được thiết kế linh hoạt, cập nhật:
- Sinh viên được học thực hành nhiều bảo đảm ra trường có thể làm được việc ngay mà không mất thời gian thích nghi hoặc đào tạo lại trong thực tế.

- Trong chương trình của Khoa Kế toán có tới 3 môn liên quan đến thực hành là Thực hành kế toán, Kế toán máy bằng Excell, các phần mềm kế toán như MISA, ACMAN …

- Chương trình kiến tập nghiệp vụ tại các doanh nghiệp cho phép sinh viên có cơ hội quan sát, làm quen với nghiệp vụ kế toán ngay tại trường song song với đợt thực tập tại các doanh nghiệp.

- Chương trình có tích hợp kiến thức về quản trị tài chính, ngân hàng để sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán của Đại học Thành Đô ngoài công việc kế toán có thể kiêm nhiệm công việc tài chính, ngân hàng của doanh nghiệp hoặc phụ trách công tác quản lý tài chính, ngân hàng cho đơn vị. Chẳng hạn, bạn sẽ thành thạo công việc tính thuế, khai thuế, làm các thủ tục nộp và hoàn thuế, lập dự toán chi phí, giải các bài toán về huy động vốn cho doanh nghiệp, lưa chọn cấu trúc danh mục đầu tư... .

Lý do chọn học ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Thành Đô:

- Đội ngũ giảng viên tâm huyết có trình độ chuyên môn cao trong ngành trong đó có 01 PGS, 02 Tiến sĩ; các giảng viên khác đều có trình độ sau đại học;

- Chương trình đào tạo linh hoạt, cập nhật

- Cơ sở vật chất khang trang, 02 phòng thực hành chuyên ngành, đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có kỹ năng thực hành chuyên môn tốt đáp ứng được yêu cầu công việc của xã hội;

- Khoa có quan hệ hợp tác và phối hợp đào tạo với nhiều Ngân hàng, tập đoàn tài chính; liên hệ với các Sở ban ngành tại nhiều địa phương, các cơ quan, trung tâm và công ty hoạt động trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng đảm bảo để sinh viên có điều kiện đến kiến tập, thực tập.

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
solidworks
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Trường Nakanihon, Nhật Bản
Bana hill
Nakaniho Nhật Bản
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1