Khoa QL Tài nguyên và MT

KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Địa chỉ: Tầng 5, nhà B, trường Đại học Thành Đô – Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 0433861763 – Máy lẻ: 601

Email: Khoa.TaiNguyen.MoiTruong@thanhdo.edu.vn

Khoa Quản lý Tài nguyên và Môi trường Trường Đại học Thành Đô đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng 3 ngành: Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ, Quản lý đất đai và Quản lý tài nguyên và môi trường

Lý do sinh viên chọn khoa Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Thành Đô

- Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực: Kỹ thuật trắc địa – bản đồ; Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường. Trong đó, đội ngũ giảng viên cơ hữu gồm: 3 PGS.TS; 9 TS và các giảng viên có trình độ Thạc sĩ và đang học Thạc sĩ. Đội ngũ cán bộ có trình độ tiến sĩ là giảng viên thỉnh giảng 12 người.

- Chương trình và giáo trình tiên tiến.

- Cơ sở vật chất khang trang có thiết bị máy đo GPS, Totanstation, Thủy bình, kinh vĩ điện tử

- Hệ thống phòng máy và thực hành kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường.

- Khoa có quan hệ hợp tác và phối hợp đào tạo với nhiều Viện chuyên ngành liên quan; liên hệ với các Sở ban ngành tại nhiều địa phương, các cơ quan, trung tâm và công ty hoạt động trong lĩnh vưc Tài nguyên và Môi trường đảm bảo để sinh viên có điều kiện đến kiến tập, thực tập thực tế

Tổng quan Ngành Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ, Khoa Quản lý tài nguyên và môi trường, Trường Đại học Thành Đô có phẩm chất chính trị tốt và ý thức phục vụ cộng đồng cao, có đạo đức và sức khoẻ, có khả năng về chuyên môn phục vụ cho công tác trắc địa, bản đồ. Cụ thể:

- Có thể làm chủ được các máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực trắc địa - bản đồ, nắm được các kỹ thuật công nghệ đo vẽ, xử lý tính toán trong trắc địa

- Có khả năng ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ GEOMATIC để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên môn trắc địa, bản đồ, viễn thám, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin địa lý.

- Có khả năng ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ GEOMATIC như Trắc địa, Công nghệ GIS, Công nghệ Viễn thám để sử lý số liệu trắc địa, bản đồ, xây dựng và cập nhật biến động thông tin về tài nguyên và môi trường phục vụ cho các mục tiêu quản lý Nhà nước, các dự án, doanh nghiệp, các nhân, xây dựng và quản lý các dự án về tài nguyên và môi trường

Tổng quan Ngành Quản lý đất đai

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai tại Trường Đại học thành Đô có phẩm chất chính trị tốt và ý thức phục vụ cộng đồng cao, có đạo đức và sức khoẻ, có khả năng về chuyên môn phục vụ cho công tác quản lý đất đai. Cụ thể:

- Có khả năng ứng dụng khoa học và thành thạo các công nghệ trong quản lý thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai

- Có khả năng lập và quản lý hồ sơ địa chính, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; có khả năng định giá đất, lập và quản lý dự án đầu tư. Có khả năng đánh giá phân tích sâu về định giá đất đô thị, phân tích thị trường bất động sản đăng ký đất đai, thống kê đất đai, hệ thống thông tin đất

Tổng quan Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý tài nguyên và môi trường tại Trường Đại học Thành Đô có phẩm chất chính trị tốt và ý thức phục vụ cộng đồng cao, có đạo đức và sức khoẻ, có khả năng về chuyên môn phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Cụ thể:

- Có khả năng ứng dụng vào thực tiễn các kiến thức về phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường; về quyền sở hữu, khai thác, kinh doanh và sử dụng tài nguyên, các công cụ quản lý tài nguyên môi trường, làm nền tảng cho việc tiếp nhận và áp dụng các kiến thức quản lý tổng hợp về hệ thống tài nguyên và môi trường trong lĩnh vực quy hoạch phát triển, quản lý tài nguyên, quản lý môi trường;

- Có khả năng đánh giá và kiểm soát các tác động lên môi trường từ các họat động khai thác tài nguyên, kinh tế và xã hội của con người;

- Có khả năng ứng dụng các Kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn; các kiến thức cơ bản, hiện đại về khoa học Trái đất, khoa học quản lý tài nguyên môi trường và các kiến thức chuyên sâu về hệ thống quản lý hành chính nhà nước, hệ thống chính sách pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường, kinh tế tài nguyên và môi trường, các nội dung và kỹ thuật cơ bản trong quản lý tài nguyên và môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập Quốc tế;

- Có khả năng phân tích tổng hợp, đánh giá các tác động môi trường khi khai thác tài nguyên; đồng thời phân tích xử lý dữ liệu quản lý môi trường

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
solidworks
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Trường Nakanihon, Nhật Bản
Bana hill
Nakaniho Nhật Bản
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1