NCKH - Thư viện

13:28 28/02/2018
 Ngày 01/09/2017 Hiệu trưởng Nhà Trường đã ký ban hành Quy định “Hoạt động Khoa học Công nghệ Trường Đại học Thành Đô”. Văn bản này quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) đối với cán bộ (CB), giảng viên (GV), sinh viên (SV) trong Trường.
13:22 28/02/2018
Bạn đang là sinh viên Trường Đại học Thành Đô. Bạn rất đam mê nghiên cứu khoa học  (NCKH). Bạn muốn làm một đề tài NCKH nhưng bạn chưa biết bắt đầu từ đâu. Bài viết này sẽ giúp bạn hình dung cách thức làm một đề tài NCKH mà bạn thích.
15:14 25/11/2016
Hội thảo khoa học "Văn hóa doanh nghiệp - Chìa khóa của thành công"
13:32 08/11/2016
Chia sẻ nguồn tài nguyên
14:47 31/10/2016
Hội thảo khoa học "Quản lý nguồn nhân lực: Lợi thế cạnh tranh thông qua con người"
14:28 25/08/2016
Danh mục luận văn, luận án thuộc lĩnh vực giáo dục thể chất
14:27 25/08/2016
Danh mục luận văn, luận án thuộc lĩnh vực Quản trị
14:22 25/08/2016
Danh mục luận văn, luận án thuộc lĩnh vực Ô tô
Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1