Ngành học và bậc đào tạo

1. Đại học chính quy và Đại học liên thông chính quy

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Thời gian đào tạo

Cấp bằng

ĐH chính quy

ĐH CQ liên thông

1

 Công nghệ thông tin

52480201

4 năm

18 tháng

Kỹ sư

2

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

52510205

4 năm

18 tháng

Kỹ sư

3

Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

52510303

4 năm

18 tháng

Kỹ sư

4

Công nghệ kỹ thuật Kỹ thuật Điện, điện tử

52510301

4 năm

18 tháng

Kỹ sư

5

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

52510406

4 năm

18 tháng

Kỹ sư

6

Công nghệ kỹ thuật Điện tử truyền thông

52510302

4 năm

18 tháng

Kỹ sư

7

Kế toán

52340301

4 năm

18 tháng

Cử nhân

8

Tài chính - Ngân hàng

52340201

4 năm

18 tháng

Cử nhân

9

Quản trị Khách sạn

52340107

4 năm

18 tháng

Cử nhân

10

Quản trị dịch vụ Du lịch Lữ hành

52340103

4 năm

18 tháng

Cử nhân

11

Quản trị kinh doanh

52340101

4 năm

18 tháng

Cử nhân

12

Quản trị văn phòng

52340406

4 năm

18 tháng

Cử nhân

13

Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch)

52220113

4 năm

18 tháng

Cử nhân

14

Ngôn  ngữ Anh

52220201

4 năm

18 tháng

Cử nhân

15

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

52850101

4 năm

18 tháng

Kỹ sư

16

Quản lý đất đai

52850103

4 năm

18 tháng

Kỹ sư

17

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ        

52520503

4 năm

18 tháng

Kỹ sư

18

Dược học

52720401

5 năm

24 tháng

Dược sĩ

2.  Các ngành đào tạo cao đẳng chính quy

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Thời gian đào tạo

Cấp bằng

1

Công nghệ thông tin

51480201

3 năm

Cử nhân

2

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

51510205

3 năm

Cử nhân

3

Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

51510303

3 năm

Cử nhân

4

Công nghệ kỹ thuật Kỹ thuật Điện, điện tử

51510301

3 năm

Cử nhân

5

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

51510406

3 năm

Cử nhân

6

Công nghệ kỹ thuật Điện tử truyền thông

51510302

3 năm

Cử nhân

7

Kế toán

51340301

3 năm

Cử nhân

8

Tài chính - Ngân hàng

51340201

3 năm

Cử nhân

9

Quản trị Khách sạn

51340107

3 năm

Cử nhân

10

Quản trị dịch vụ Du lịch Lữ hành

51340103

3 năm

Cử nhân

11

Quản trị kinh doanh

51340101

3 năm

Cử nhân

12

Quản trị văn phòng

51340406

3 năm

Cử nhân

13

Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch)

51220113

3 năm

Cử nhân

14

Tiếng Anh

51220201

3 năm

Cử nhân

15

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

51850101

3 năm

Cử nhân

16

Quản lý đất đai

51850103

3 năm

Cử nhân

17

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ         

51520503

3 năm

Cử nhân

18

Dược học

51720401

3 năm

Cử nhân

19

Điều dưỡng

51720501

3 năm

Cử nhân

3. Tiến độ đào tạo năm 2015 - 2016:

 

 

 

 

 

 

Đăng ký tuyển sinh
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Trường Nakanihon, Nhật Bản
Bana hill
Nakaniho Nhật Bản
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1