Ngành học và bậc đào tạo

   Hiện nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mang lại nhiều thách thức và cơ hội, do đó, nhu cầu việc làm và giải quyết việc làm là yêu cầu bức thiết của xã hội. Vì vậy, các bạn trẻ cần nắm bắt nhu cầu của thị trường nhân lực. Đồng thời, các cơ sở giáo dục, đào tạo đội ngũ lao động không ngừng đổi mới để thích ứng trước thời cuộc.

   Trường Đại học Thành Đô luôn là đơn vị tiên phong, đi tắt đón đầu trong sự phát triển của khoa học công nghệ để đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường nhân lực trong nước và quốc tế. 12 ngành đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng của Trường Đại học Thành Đô được đánh giá là những ngành học triển vọng năm 2018, tương lai gần sẽ cần nguồn nhân lực lớn, tạo mức thu nhập cao và là sự chọn của đông đảo các bạn trẻ.

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG


 

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
solidworks
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
chuyen hang trung quoc ve viet nam
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1