Nội quy

NỘI QUY

I.QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Khi vào Trung tâm Thông tin-Thư viện (TTTT-TV), Bạn đọc phải xuất trình thẻ cho Cán bộ TTTT-TV. Bạn đọc phải đọc kỹ Nội quy áp dụng cho từng phòng.

Điều 2: Bạn đọc không được mang túi, cặp vào Phòng mượn, Phòng Khóa luận, Phòng Báo-Tạp chí (để túi, cặp vào tủ đựng đồ).

- Không được lấy cắp, trao đổi, xé trang, cắt xén gấp đánh dấu làm rách nát, hư hỏng, viết nháp hoặc ghi chép vào trang sách. Không được ăn quà và gây mất trật tự khi vào TTTT-TV.

- Khi sử dụng máy tính tra cứu, Bạn đọc phải thao tác đúng hướng dẫn, không được làm hư hỏng các trang thiết bị, máy móc và các vật dụng khác hoặc có hành vi làm thiệt hại đến vốn tài liệu, tài sản của TTTT-TV.

Điều 3: Bạn đọc vi phạm một trong các quy định trên, TTTT-TV sẽ áp dụng các biện pháp xử lý tuỳ theo quy định hiện hành của TTTT-TV.

Điều 4: Hoan nghênh và ưu tiên phục vụ Bạn đọc thực hiện tốt Nội quy của TTTT-TV và phát hiện những hành vi sai trái của Bạn đọc khác.

II: QUY ĐỊNH TỪNG PHÒNG:

Phòng mượn: Khi có nhu cầu mượn tài liệu, Bạn đọc tìm tài liệu trên máy tra cứu tại phòng Multimedia hoặc tự chọn tài liệu trong kho. Kiểm tra số lượng và tình trạng tài liệu trước khi làm thủ tục mượn.

Thời hạn mượn tài liệu tuỳ thuộc vào từng đối tượng Bạn đọc và từng loại tài liệu. Hết hạn quy định nếu muốn mượn tiếp Bạn đọc phải mang tài liệu đến xin gia hạn. Nếu quá thời hạn được mượn mà Bạn đọc không trả tài liệu, Cán bộ TTTT-TV sẽ áp dụng hình thức phạt tiền 1000đồng/ngày/quyển. Bạn đọc chỉ được mượn tiếp tài liệu mới khi đã trả tài liệu cũ.

Ÿ Đối với bạn đọc là Học sinh – Sinh viên:

Số sách mượn tối đa là 03 cuốn

Thời hạn mượn:+Tài liệu tham khảo:10 ngày

+Giáo trình (bản in):10 ngày

+ Giáo trình (bản foto):01 học kỳ

Ÿ Đối với bạn đọc là Cán bộ, Giáo viên:

Số sách mượn tối đa là 05 cuốn

Thời hạn mượn:01 tháng

Bạn đọc phải đặt cọc tiền khi mượn sách. Số tiền đặt cọc tương đương với giá sách in trên bìa sách hoặc theo giá trị quyển sách do Cán bộ TTTT-TV quy định dựa trên số trang của tài liệu đó. Nếu làm mất sách Bạn đọc phải đền gấp đôi giá tiền của cuốn sách đó. (đặt cọc tiền  chỉ áp dụng đối với Bạn đọc là HS-SV).

Phòng Khóa luận cho mượn Khóa luận, đồ án tốt nghiệp và báo cáo thực tập tốt nghiệp. Bạn đọc chỉ được đọc tài liệu tại chỗ, không được mượn tài liệu về nhà. Phòng Khóa luận chỉ phục vụ HS-SV từ năm thứ hai trở đi.

Phòng Multimedia phục vụ Bạn đọc tra cứu tài liệu trên máy, đọc tài liệu điện tử, học tài liệu trên băng, đĩa... Mỗi Bạn đọc được sử dụng miễn phí 30 phút/1 ngày. Bạn đọc có nhu cầu sử dụng tiếp TTTT-TV sẽ tính phí 3.000đồng/1h.

Phòng Báo-Tạp chí phục vụ cho mượn Báo-Tạp chí. Bạn đọc tự chọn Báo-Tạp chí để trong tủ. Bạn đọc phải có trách nhiệm cất Báo-Tạp chí đúng nơi quy định sau khi đọc xong.

Phòng đọc phục vụ Bạn đọc tự học và đọc tài liệu tại chỗ. Bạn đọc có trách nhiệm giữ gìn trật tự và vệ sinh chung.

Trung tâm Tư liệu phục vụ bạn đọc học ngoại ngữ và giải trí, học nhóm, hội thảo quy mô nhỏ, chuyên đề. Tài liệu tại Trung tâm Tư liệu chỉ đọc tại chỗ không được mượn về nhà.

GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC: TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU

                                                SÁNG TỪ 7H30 ĐẾN 11H30

                                                CHIỀU TỪ 12H30 ĐẾN 16H30

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1