Ô tô - động lực

Danh mục luận văn, luận án thuộc lĩnh vực Ô tô

  • An Văn Vĩnh, 2014. Đánh giá chất lượng phanh ô tô sản xuất lắp ráp tại công ty Vinaxuki. Luận văn cao học ngành Kỹ thuật ô tô - máy kéo. Học viện kỹ thuật quân sự. Hà Nội.

Tóm tắt: Luận văn giới thiệu tổng quan về phanh ô tô, cơ sở khoa học sự phanh ô tô. Ứng dụng, đánh giá chất lượng phanh ô tô tải lắp ráp tại công ty Vinaxuki.

  • An, Văn Vĩnh, 2014.  Evaluation of quality brake motor manufacturing assembly in the company Vinaxuki. Master thesis of Automotive Engineering - Tractors. Ha Noi: Military technical academy.

Abstract: Overview of research issues. Scientific basis of automobile brake.Application evaluation of quality brake motor assembly in transportation company Vinaxuki. Testing.

  • Phạm Trọng Phước, 2013. Nghiên cứu mô hình hệ thống động lực ô tô sử dụng hộp số tự động kết hợp với biến mô thủy lực. Luận văn cao học ngành kĩ thuật cơ khí động lực. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hà Nội.

Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về hệ thống động lực của ô tô. Tính toán, khảo sát sự làm việc đồng bộ giữa động cơ và biến mô thủy lực. Đánh giá tính hiệu quả sử dụng của ô tô sử dụng hộp số tự động kết hợp với biến mô thủy lực từ đó lựa chọn điểm làm việc tối ưu cho xe.

  • Phạm, Trọng Phước, 2013. Research dynamic system model of the automobile used automatic transmission combined with hydraulic torque converter. Master thesis of Transportation Engineering. Ha Noi: Ha Noi University of science and technology.

Abstract: Research overview dynamic system  of the automobile. Calculation and survey work in sync between the engine and hydraulic torque converter . Evaluate the using efficiency of the automobile using automatic transmission combined with hydraulic torque converter thence choose the optimal working point for the car

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1